Được hỗ trợ bởi Dịch

 

STAMPING MACHINES
Stamping machine (from 6 to 40Tans): 8 machines
Spot Welding: 4 machines
Cutting machine: 2 machines
Punching machine: 4machines 
Grinder machine: 2 machines 

 

skype whatsapp Gọi ngay
popup

Quantity:

Total: